0
0

دسته: بهبود فردی

بهبود فردی چیست؟

آیا دوست دارید که انسان موثری در این دنیا باشید؟ همه شما را به یک انسان اثرگذر بشناسند و ستایش‌تان کنند؟ اگر جواب سوال‌های قبل بله است، باید روی بهبود فردی یا توسعه فردی خود، کار کنید که شامل 4 مورد پایین است.

  1. جیب پر پول
  2. روابط موثر
  3. گفتار مناسب
  4. تفکر مناسب

هر کدام از عوامل بالا را به اختصار توضیح میدهیم.

1. جیب پر پول در بهبود فردی

آیا پول خوب است یا بد است؟ انسان‌های خوب، اگر پولدار شوند به انسان‌های بهتری تبدیل می‌شوند. همچنین انسان های بد اگر پولدار شوند به انسان بدتری تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال مجموعه بهارمن از زمانی که به درآمد بیشتر رسید، توانست به نیازمندان بیشتری کمک کند. همچنین بخاطر تبلیغات بزرگ‌تر افراد بیشتری توانستند از آموزش‌های رایگان این مجموعه استفاده کنند. شما اگر پولدار شوید، می‌خواهید چگونه عمل کنید؟

2. روابط موثر در بهبود فردی

روابط ما خیلی مهم‌تر از جیب پرپول ماست. شاید خیلی از افراد این باور و این عقیده را نداشته باشند. اما کسی که روی توسعه فردی خود کار کرده است میداند که اگر روابط سازنده‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند به آرامش و خوشبختی برسد. طبیعتا برای شما هم روزهایی پیش آمده است که با خانواده و عزیزان خود بحث و جدل کردید. آن روز چگونه گذشت؟ آیا می‌توانستید ذهن خود را کنترل کنید؟ آرامش داشتید؟ طبیعتا نه روابط در زندگی ما انسان‌ها بسیار مهم است. بنابراین در این مبحث سرمایه گذاری خوبی کنید.

3. گفتار مناسب در بهبود فردی

آیا می‌توانید به خوبی صحبت کنید؟ آیا می‌توانید دیگران متقاعد به انجام کاری کنید که به صلاح شما و فرد متقابلتان است؟

جالب است بدانید که مغز انسان‌ها در 9 ثانیه شروع یک صحبت طرف مقابل را قضاوت می‌کنند. این قضاوت از نوع صحبت کردن، میزان بلندی صدا، نوع ایستادن، سرعت صحبت کردن و…. شکل می‌گیرد. خوب صحبت کردن هم شامل یک دسته از بهبود فردی می‌شود. چون با تمرین کردن می‌توانیم خیلی بهتر از قبل صحبت کنیم.

4. تفکر مناسب در بهبود فردی

متاسفانه اگر تفکر مناسب نداشته باشیم به هیچ کدام از سه مورد بالا نمی‌رسیم. شما باید خوب فکر کنید. فکر خوب باعث می‌شود احساس خوبی داشته باشید و خوب اقدام کنید. کسی که خوب فکر نمی‌کند نمی‌تواند جیب پرپولی داشته باشد. همچنین روابط خوبی ندارد چون گفتار و کلام مناسبی ندارد. اگر بتوانید فکر خود را کنترل کنید می‌توانید زندگی خود را کنترل کنید.

بهبود فردی در سایت بهارمن

کمک ما این است که شما مقاله‌هایی علمی و کاربردی را در سایت آموزشی ما مطالعه کنید. برای هر کدام از این مقاله ها ساعت‌ها وقت گذاشته‌ایم که شما در کمترین زمان به نتیجه بهتر برسید. اگر تا به الان محتوای سایت ما به شما کمک کرده است پیشنهاد می‌کنیم روزی یک یا دو مقاله از سایت بهارمن مطالعه کنید. مطالب ارزشمند پایین خدمت شما همراه عزیز بهارمن