نحوه مشاهده آموزش های بهارمن

اگر در صفحه تشکر از پرداخت هستید، روی دکمه “مایلم آموزش خود را مشاهده کنم” کلیک کنید تا به صفحه حساب کاربری خود وارد شوید.

اما اگر از صفحه تشکر خارج شدید و خواستید آموزش خود را مشاهده کنید، کافیست وارد «پنل کاربری» خود شوید. بعد از وارد شدن به پنل کاربری روی «دوره‌های خریداری» شده کلیک کنید.

اگر هنوز ابهامی درباره جزئیات نحوه مشاهده آموزش‌ها دارید، می‌توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید 👇🏻