مقالات سایت بهارمن

درمنوی اصلی سایت > در بخش مقالات آموزشی، 12 زیر دسته مختلف در موضوعات ارتقای فردی، اجتماعی و بهبود مهارت‌های مطالعه ارائه شده:

راهنمای بهارمن
راهنمای سایت

با کلیک روی بخش مقالات آموزشی میتوانید به همه نوشته های جدید سایت اعم ازمقالات و داستان های جدید، دسترسی داشته باشید.

با کلیک روی هر دسته بندی از مقالات، به تمام مقالاتی که مربوط به همان دسته بندی هستند، راهنمایی میشوید و میتوانید مقاله مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه کنید.

برای پیدا کردن مقاله‌ای که نه دسته بندی آن را میدانید و نه اسم دقیق آن را، می‌توانید یک کلمه مهم از مقاله را در کادر قرمز رنگ بخش جستجو که در اول سایت و بخش‌های کناری سایت وجود دارد، جستجو کنید.

داستان‌های شما

اگر شما مایل به خرید محصول و یا شرکت در دوره ای هستید اما هنوز اطمینان کامل برای انجام این کار را ندارید؛ برای مشاهده نتیجه دوره از زبان شرکت کنندگان آن دوره، بخش داستان های شما میتواند به شما در تصمیم گیریتان کمک کند.

بخش داستان‌های شما، داستان‌های است که همراهان بهارمنی برای ما از نتایجی که در دوره‌ها کسب کرده اند، ارسال می‌کنند و اگر ابهامی برای شما وجود داشته باشد، با مطالعه داستان دوستان خود، می‌توانید این ابهام را برطرف کنید.

بخش داستان ها نیز بر اساس دوره های بهارمن، به 8 دسته تقسیم بندی شده‌اند:

راهنمای سایت

شما با کلیک روی هر کدام از دسته‌های بالا و یا در منو اصلی سایت، قسمت داستان‌های شما، میتوانید به تمام داستان‌های آن دسته دسترسی داشته باشید و نتایج دوره‌ها و مقالات بهارمن را از زبان دوستان خود، بخوانید.