[direct id=”75202″]


مینی دوره اصول شاد زیستن(کراسنو)

شاد بودن
ما در این دوره یاد می‌گیریم که چگونه عاشق زندگی باشیم. جایی که عشق باشد، زندگی هست. ما شادی و غم و اندوه خود را مدت‌ها قبل از تجربه آن‌ها، انتخاب می‌کنیم. آلبرت انیشتین: زندگی مانند دوچرخه هست، برای اینکه بتوانید تعادل خود را حفظ کنید و زمین نخورید، باید همیشه در حرکت باشید. استیون هاوکینگ – دوره رسالت زندگی: کسانی که معتقد هستند سرنوشت انسان‌ها از قبل نوشته شده است. باز هم موقع رد شدن از خیابان به دو طرف نگاه می‌کنند. سازنده زندگی خودمان، خودمان هستیم.