آزمون محاسبه سرعت مغز شما توسط تست سرعت مغز

در این قسمت یک تست چند مرحله ای که توسط قهرمان حافظه اروپا طراحی شده برای سنجش سرعت مغز شما قرار داده شده است

تست ابتدایی برای آشنایی شما با نحوه انجام تست سرعت مغز می باشد و تست های A و B و C و D تست های اصلی می باشند که شما باید نمره هر مرحله را یادداشت کرده و یک نمره میانگین بدست بیاورید. نمره هر مرحله از تست سرعت مغز نیز عبارتست از عددی که در پایان مدت نعیین شده به آن خواهید رسید.

هر اندازه سرعت مغز شما بیشتر باشد قدرت تشخیص یک شی از میان اشیا مختلف در شما بیشتر خواهد بود همپنین سرعت انجام محاسبات در شما سریعتر و بیشتر خواهد بود. سرعت مطالعه شما بستگی به سرعت مغز شما دارد. همچنین سرعت تحلیل و درک مطالب نیز به سرعت مغز شما بستگی دارد.

برای افزایش سرعت مغز شما تمرینات مختلفی وجود دارد. شما می توانید تست هایی نظیر این را برای خود طراحی کنید همچنین انجام تمرینات تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه نیز می تواند به افزایش سرعت مغز شما کمک کند.

تست سرعت مغز ابتدایی

در جدول اعداد 1 تا 20 به صورت نامرتب چیده شده اند با این تفاوت که دو عدد متوالی در یک مربع واحد قرار دارند.

تست سرعت مغز اصلی

تست سرعت مغز در چهار مرحله A و B و C و D هر کدام به مدت ۳۰ ثانیه انجام می شود.

در جدول اعداد 1 تا 90 به صورت نامرتب چیده شده اند با این تفاوت که دو عدد متوالی در یک مربع واحد قرار دارند.

در هر مرحله در پایان ۳۰ ثانیه به هر عددی که رسید آن عدد امتیاز شما خواهد بود امتیاز چهار مرحله را با هم جمع و بر عدد ۴ تقسیم کنید تا میانگین امتیاز شما بدست آید.