0
0

امیرحسین حامدی

مدیر و موسس مجموعه آموزشی و وبسایت بهارمن _ نویسنده کتاب یادگیری هفت برابری، نتیجه هفت برابری _ تربیت بیش از 20 مدرس در حوزه توسعه فردی _ نویسنده چندین کتاب الکترونیک _ مشاور بیش از هزار نفر در حوزه یادگیری_ دارای مدرک mpt اتریش

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مدیر و موسس مجموعه آموزشی و وبسایت بهارمن _ نویسنده کتاب یادگیری هفت برابری، نتیجه هفت برابری _

تربیت بیش از 20 مدرس در حوزه توسعه فردی _ نویسنده چندین کتاب الکترونیک _ مشاور بیش از هزار نفر در حوزه یادگیری_

دارای مدرک mpt اتریش

هیچ دوره ای یافت نشد